Persondatapolitik

-for campingmægler Hans Korsgaard ApS

Vi har fastsat denne persondatapolitik, for at kunne fortælle dig, hvordan vi indsamler, behandler og opbevarer dine personoplysninger, når du er i kontakt med os og aftager vores ydelser, hvad enten det er på vores hjemmeside, i et kundeforhold eller efter en sag er afsluttet.

Vi respekter dit privatliv og dine rettigheder til at beskytte dine personoplysninger. Derfor vil vi sikre lovlig, rimelig og gennemsigtig behandling af dine oplysninger, uanset hvorfra og hvorfor, vi har modtaget dine oplysninger.

Personoplysninger er alle oplysninger om en person, der kan identificeres. Det være sig oftest for- og efternavn, adresse, e-mailadresse, telefonnummer, og kontaktoplysninger i øvrigt, uanset om det er kontakt til dig privat eller på din arbejdsplads.

Vi behandler dine personoplysninger for at kunne levere den service og de ydelser, som du vælger at aftage hos os, om det er på vores hjemmeside eller telefonisk og/eller besøg. Vi indsamler de almindelige personoplysninger, der er nødvendige i vores relation til dig, og nødvendige for at optimere vores hjemmeside og vores ydelser i øvrigt.

 • Når du benytter vores hjemmeside, herunder bestiller vurdering, fremvisning, henter salgsmateriale eller tilmelder dig vores køberkartotek, indsamler vi dine kontaktoplysninger, herunder navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse. Vi bruger cookies på vores hjemmeside.
  Hvis du ikke efterfølgende indgår i en yderligere relation med os, opbevares dine oplysninger som udgangspunkt i 1 år fra seneste kontakt.
 • Når du indgår i et kundeforhold med os, herunder sætter din campingplads til salg, køber en campingplads, vi har til salg, eller aftager vores rådgivningsydelser, har vi behov for yderligere oplysninger.
  Hvis du ikke efterfølgende indgår i en anden relation med os, opbevares dine oplysninger som udgangspunkt i 5 år fra kundeforholdets afslutning.
 • Når du kontakter os direkte i andre situationer, behandles dine kontaktoplysninger i vores telefon- og/eller IT-systemer.
 • Hvis du ikke efterfølgende indgår i en yderligere relation med os, opbevares dine oplysninger i op til 1 år fra seneste kontakt, afhængigt at kontaktes karakter.

Hvis vi undtagelsesvis har behov for at indsamle personfølsomme oplysninger, sker dette ikke uden dit samtykke.
I det omfang vi står for at udveksle økonomiske oplysninger, vil dette ske via kode som oplyses telefonisk.

Du kan til enhver tid få indsigt i de oplysninger, vi behandler om dig ved at kontakte os.

Grundlaget for behandling af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger i forbindelse med, at:

 • Du har indgået eller overvejer at indgå en aftale med os, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b.
 • vi er retligt forpligtede til det, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c, eller det følger af lovgivningen, jf. databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 1, i henhold til bl.a. hvidvasklovgivningen, bogføringsloven eller databeskyttelsesloven.
 • Det er nødvendigt for, at vi eller vores samarbejdspartnere kan forfølge en legitim interesse, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f og databeskyttelseslovens § 13, stk. 2. De legitime interesser vi forfølger er bl.a. vores interesse i at forebygge og opklare kriminalitet, vores markedsføringsinteresse og vores interesse i at målrette det materiale, som vi udsender, samt vores interesse i at optimere vores interne processer, produkter og ydelser, så vi kan tilbyde dig den bedst mulige rådgivning. Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod denne behandling af dine personoplysninger. Du kan få nærmere oplysninger om afvejningen af vores legitime interesser ved at rette henvendelse til os.
 • Du har givet os samtykke til at behandle dine personoplysninger, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a.

Vi indsamler dine personoplysninger fra dig. Herudover kan vi modtage oplysninger om dig fra andre. Hvis dette er tilfældet, vil du få oplysning om dette ved vores første kontakt herefter. Den nævnte oplysning kan blive givet ved en henvisning til denne persondatapolitik.

Vi sikrer dine personoplysninger ved både tekniske og organisatoriske foranstaltninger. På den måde beskytter vi dine oplysninger mod hændelig eller ulovlig tilintetgørelse, tab, ændring eller uautoriseret videregivelse eller adgang.

Vi kan løbende ændre denne persondatapolitik, og forbeholder os ret til dette, fordi vi løbende vil sikre, at vi opfylder kravene til korrekt behandling af dine personoplysninger.
Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

 • Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
  Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.
 • Ret til berigtigelse (rettelse)
  Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.
 • Ret til sletning
  I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.
 • Ret til begrænsning af behandling
  Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.
 • Ret til indsigelse
  Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.
 • Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)
 • Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk

Nyhedsbrev

Vi indsamler data, når du tilmelder dig nyhedsbrev. Omkring indsamling af data til nyhedsbrev er vi ansvarligt.

Version af 15.12.2023