Ansøgning

Tak for din interesse for køb af campingplads
Udfyld venligst nedenstående skema, og vi vil snarest vende tilbage med henblik på en drøftelse af dine ønsker og muligheder.
Inden vi sender udførligt materiale om en eller flere af pladserne, må vi understrege, at det er fortroligt materiale. Sælger ønsker sjældent, at det bliver almindeligt kendt, at pladsen er til salg. Undgå også et uanmeldt besøg på pladsen. Aftale om besøg skal altid formidles af mit kontor. Vær også opmærksom på, at sælger oftest er omgivet af personer, som han/hun ikke ønsker skal have kendskab til salgsbestræbelserne.

I forbindelse med vor tilbagemelding af dit skema vil vi drøfte, hvornår det vil være ønskeligt med et konkret møde, hvor vi vil kunne give en lang række oplysninger og gode råd.

Det væsentligste problem er oftest finansieringen. Finanskrisen gør, at køberne må beregne, at der stilles store krav til egenkapitalen. En egenkapital, der skal være disponibel og ikke bundet i fast ejendom eller andet. Dette skyldes, at vi p.t. ikke ser nogen form for bankfinansiering i forbindelse med handel med campingpladser. Dette kan selvfølgelig ændre sig, men som forholdene er i øjeblikket, er det desværre et faktum, som vi må leve med. Dette betyder endvidere, at vi på et tidligt stadium må stille krav om dokumentation af egenkapitalen.

Finansieringsspørgsmålet er selvfølgeligt væsentligt, men der er en lang række andre spørgsmål, som vi bør drøfte.

Det er først og fremmest væsentligt, at vi finder en plads, som du føler er den rette for dig. Det vil vi gerne lægge os i selen for, så send gerne skemaet med dine ønsker, og vi vil vende tilbage.

Med venlig hilsen
Hans Korsgaard

Venligst vælg beløb til ovenfor. Vi har til rådighed, uden at skulle på lånemarkedet.